ஸ்ரீஹரி கீர்த்தனான்

ஸ்ரீஹரி கீர்த்தனான்

அம்ருத் ஹொய நமமுஸ் ஹரி நமமு
அப்பெ நமம் தொவ்லுவொ அப்பய் கெனமு

ஸொம்பு ஹொய நமமுஸ் ஹரி நமமு
ஸொம்மர் அவி அம்கொ தேய் ஜுகு பொலிமு

நொம்மெத் ஸஹாவ் கரயி ஹரி நமமு
நொவ்வ நொவ்வ ஞான் தேய் ஏட் ஸுகமு

ஜீவுக் கொப்பிம் ஸெங்கவய் ஹரி நமமு
ஜீபுர் தொவ்லி மெல்லே ரியெத் அப்பய் தனமு

புண்ணு ஜுக்கு செர்ச்சி ஸொடய் ஹரி நமமு
போடும் புலோக் தெக்கடெ ஹரி ரெத்தனு

தின்னு ஜாத்த முல்லொ மெனொ ஹரி நமமு
தெரி தெரி பந்துலுவொ ஹரிக் ஸெனமு

அத்தொ மீ ஸங்கரிய ஹரி நமமு
கொப்பிம் மொக ஸெங்கு ராய் தேவு நமமு.

ஸ்ரீஹரி மொன்னும் ஸேத்தெ ஹரி நமமு
ஸெர்க்க ஹொய வாட் ஏட் அஸ்கி கலமு

இளவல் ஹரிஹரன்

ஸ்ரீஹரி கீர்த்தனான்

ஹரி மெனெத் அப்பய் ஏட் வைகுண்டு
அய்கிரே அய்கிரே மட்டி முடா3 மொன்னு

ஹரி வினா கோன் ஸே ஹாத்2 தே3த்தக்
ஹரிக் தெர்லுவோ மெல்லுவோ தாக் ஜாத்தக்

ஹரி போடும் உஜெ பிர்ம லிக்கெ லிபிக்
அஷ்டாக்ஷர்மொந்துர் ஸங்கெத் நஸி லிக்கய்

ஹரி க்ருப ராத்தவேள் தாக் காய் ஸே
ஹைஸ்துக் கபடெ ஆதிமூல நமம் ஸே

ஹரி மெனெத் த3ய கரய் அஸ்கி மெனோ
ஹாத் தெ4ரி நெத்3தி3 தடி கெட்ட ஹிங்கடய்

ஹரி கீத் லஜ்ஜ ஸொடி தோன் ஸொடி கவோ
ஹரி ஹரி ஹரி மெனெத் ஸஸர் நமம் ஸவோ

ஹரி ஸ்ரீஹரி மெனெத் ஸ்ரீரெங்குக் ஸவாய்
ஹரிமெனி ஒன்ட்டால்மெனெத் வைகுண்டுக் ஜவாய்

அவ்டுவொ அவ்டுவொ தாஸுன்கன் ஹொய்லுவோ
ஹரிஂகீதுன் கவ்லி நித்யஸூரிக ஹொய்லுவோ

இளவல் ஹரிஹரன்

ஸ்ரீஹரி கீர்த்தனான்

ஸ்ரீஹரி கீர்த்தனான்

ப4வஸூந்து3ர் த3டத்தக் காய் வாட் ஸ்ரீஹரி
பதா3ளூஸ் தெ4ரத்தே ஒன்ட்டேஸ் வாட்

ப4வரோக்3 திரத்தக் காய் வாட் ஸ்ரீஹரி
ஸஸர்நமம் மெனத்தே ஒன்ட்டேஸ் வாட்

ப4வதா3க் ஜாத்தக் காய் வாட் ஸ்ரீஹரிக்
நம்லேஸ் ராத்த ஒன்ட்டேஸ் வாட்

ப4வஸெங்கள் துட்டத்தக் காய் வாட் ஸ்ரீஹரிக்
பொ3லிம்க தெ3ல்லத்தே ஒன்ட்டேஸ் வாட்

ப4வது3க்2கு ஸுட்டத்தக் காய் வாட் ஸ்ரீஹரி
கீ3துன் க3வத்தேஸ் ஒன்ட்டேஸ் வாட்

ப4வவிக்கு முட்டத்தக் காய் வாட் ஸ்ரீஹரிக்
ஹொகத்கன் ஹவ்டத்தேஸ் ஒன்ட்டேஸ் வாட்

ப4வபாப் முஸத்தக் காய் வாட் ஸ்ரீஹரி
பஜன கர்லேத் ராத்தெ ஒன்ட்டேஸ் வாட்

ப4வஹுள மவ்லத்தக் காய் வாட் ஸ்ரீஹரி
தொள்சி தீர்த்து பேத்தேஸ் ஒன்ட்டேஸ் வாட்

ஹரிமெனோ ஹரிமெனோ ஸ்ரீஹரிமெனோ
அமிக2டெ ஜெலும் பி2ரிஅவ்னா அவ்னா

இளவல் ஹரிஹரன்

ஸ்ரீஹரி கீர்த்தனான்

க3வரே க3வரே க3வரே
ஸ்ரீஹரி நமமூஸ் க3வரே -அமி
க2டெ ஜெலும் பி2ரி அம்கொ
அவ்னாத்தக் ராத்தக் க3வரே

தொ2வரே தொ2வரே தொ2வரே மொன்னு
ஸ்ரீஹரி பதாளும் தொ2வரே -அமி
ஜிவரிய ஜிவ்னம் தெக க்ருபஹால் மெனி
ஜிவரே ஜிவரே ஜிவரே

அவொரே அவொரே அவொரே செரி
ஹரி கீ3துன் க3வ்லி அவொரே -அம்கொ
அட்3ட3ம் பொடெ3 து3க்2குன் க3ம்டா3த்திஸ
ஹரி கீ3துன் க3வ்லி அவொரே.

பொ3வரே பொ3வரே பொ3வரே மொன்னும்
பொ4ரெ தேவ் கீஷ்டுக் பொவரே
நசரே நசரே நசரே ஸாப் ஹோர் ஹிப்பிரி
நசெ தேவுக் துமி நசி க3வரே

ஸவொரே ஸவொரே ஸவொரே ரெத்தும்
ஸாரத்யம் கரெ தேவுக் ஸவொரே
மவொரே மவொரே மவொரே ஸ்ரீஹரி
தயஹால் பஜெ வரம் மவொரே.

இளவல் ஹரிஹரன்

2018 புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் என்னப்பன் ஈசன் எனைக்காக்கும் வல்லமையாய்த் / தன்னம்பிக் கையினைத் தந்தருளும் —– இன்னமுதாய்ப்/ புத்தாண்டில் எப்பொழுதும் புன்னகையில் நாள்மலரும்/ வித்தான இன்பம் விதை!

மூலிகை டீ, காபி 32

நலம் தரும் மூலிகை டீ, காபிகோடை, மழை, குளிர் என எந்தப் பருவமாக இருந்தாலும் சுடச்சுட தேநீர் அல்லது ஒரு கப் காபி அருந்தினால்தான் பலருக்குப் பொழுதே விடியும். விருந்தினர் வந்தால்கூட காபி கொடுத்து உபசரிப…

Source: மூலிகை டீ, காபி 32

தேன் உன்னும் அருமருந்து!

தமிழர்களுடைய மரபு சார்ந்த உணவுகளில் தேனுக்கு அதிமுக்கியத்துவம் உண்டு. அத்தகைய தேன், உடல் அழகை மெருகேற்றுவதற்குப் பலவகைகளில் உதவுகிறது.முகப்பரு: முகப்பரு வந்த இடத்தில் தினமும் தேன் தடவி , 10 நிமிடம்…

Source: தேன் உன்னும் அருமருந்து!

உஜாஸ் முத்திரை

உஜாஸ் என்றால் விடியல் அல்லது புதிய தொடக்கம் என்று அர்த்தம். பூமியின் ஒவ்வொரு நாளும் புதிதாய் விடிவது போல, உஜாஸ் முத்திரையும் நம்மைப் புதிதாக மலரச் செய்கிறது. ஒரு புதிய தொடக்கத்தைக் கொடுக்கிறது, உற்…

Source: உஜாஸ் முத்திரை

வாரத்தில் 7 நாட்களுக்குமான அவசிய மூலிகைகள்!

ஆரோக்கியமாகவும், நோயில்லாமலும் உடலை பாதுகாக்க பழரசங்கள், மூலிகைச்சாறு குடித்தல் நலன் தரும். இதனால் உடல் வெப்பம் தணிவதோடு, மூலிகைகள், பழங்களில் உள்ள சத்துக்களால் உடல் நன்கு வலுப்பெறும். ஒவ்வொரு நாளு…

Source: வாரத்தில் 7 நாட்களுக்குமான அவசிய மூலிகைகள்!